คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล โรค และภัยสุขภาพ, งานวิจัย, และข้อมูลต่างๆของกรมควบคุมโรคได้โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"

ธันวาคม

นับถอยหลังสู่เทศกาลปีใหม่

ให้ระวังเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมาไม่ขับ กลับถึงบ้านปลอดภัยนะครับ..

 

 

 

 


โปสเตอร์รณรงค์ | แผ่นพับ | คู่มือ | วีดีโอ | เพลง | VCD
ม 5หยกๆม 6หย่อนๆ หนังสั้นป้องกันโรคเอดส์

This div will be replaced by the JW Player.

16/02/2555   ดาวน์โหลด
เพลง ร่วมสร้างร่วมฝัน

This div will be replaced by the JW Player.

18/02/2555   ดาวน์โหลด
เพลงรู้ทันกันไข้หวัดใหญ่

This div will be replaced by the JW Player.

16/02/2555   ดาวน์โหลด
เพลงรู้ทันกันไข้หวัดใหญ่

This div will be replaced by the JW Player.

16/02/2555   ดาวน์โหลด