ชื่อเรื่อง แผ่นพับ - การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทข้อมูล เอกสารเผยแพร่ - รณรงค์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้จัดทำ
ปีที่เผยแพร่
Tags เหล้า  สุรา  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ดาวน์โหลด
ลำดับ รายละเอียดไฟล์ จำนวน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1
คำอธิบายไฟล์ :
ขนาดไฟล์ : 3Mb
เปิดด้วยโปรแกรม : Acrobat Reader, Foxit Reader
83
จำนวนอ่าน : 1,617 ครั้ง
 
หัวข้อที่คล้ายกัน ::

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖ ประเด็นการศึกษา "แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์) ที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556

แผ่นพับ วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556

สติ๊กเกอร์ เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556

การ์ตูน "กฏหมายสุรา=ยาสามัญประจำบ้าน"
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556

แนวทางการเปรียบเทียบปรับและเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556